Placówka dydaktyczna, jaką jest III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie to dobry wybór szczególnie dla uczniów, którzy mają szerokie horyzonty i chcą się dobrze przygotować do matury. Egzamin dojrzałości zdany na jak najwyższym poziomie jest głównym celem uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej. Oczywiście nie tylko nauka jest ważna, ale rozwijanie kompetencji społecznych, zdobywanie mądrości życiowej i zawieranie przyjaźni i wartościowych znajomości.

Nauczyciele

Kadra dydaktyczna w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie nie tylko przekazuje wiedzę, ale stanowi dobry przykład dla młodzieży. Są to nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, umiejący nie tylko przekazywać wiedzę, ale uczyć samodzielnego jej zdobywania. Nie jest bowiem sztuką przyswojenie podanych w przystępnej formie informacji, ale raczej samodzielne ich poszukiwanie i głód wiedzy.

Atmosfera

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie wyróżnia się atmosferą pełną wsparcia i tolerancji między uczniami. Każdy jest akceptowany w szkole bez względu na swoje pochodzenie czy przekonania. Brak jest złowrogiej rywalizacji, uczniowie starają się przede wszystkim być lepszymi od siebie, a nie od innych. Nauczyciele są otwarci na uwagi swoich wychowanków – reagują, gdy jakiemuś uczniowie dzieje się krzywda, albo gdy przechodzi w życiu trudny okres.

Przygotowanie do matury i studiów

Szkoła średnia powinna nie tylko przygotować do zdania jak najlepiej matury, ale powinna pokazać, jak wygląda nauka na studiach. Nauczyciele III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie o tym wiedzą i tak starają się prowadzić zajęcia, by dały one jak najwięcej korzyści uczniom. Oprócz tego szkoła stawia na rozwijanie pasji, które są bardzo ważne w życiu młodego człowieka. Informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły.