Liceum dla dorosłych to miejsce, gdzie nie tylko można zdobyć średnie wykształcenie, ale również gruntowną wiedzę o świecie i kulturze. Przedmioty, których uczą się uczęszczający do tej szkoły, nie różnią się niczym od lekcji w zwykłym liceum. Mają one za zadanie przygotowanie uczniów do zdania matury. Nie ważne czy to ich pierwsze podejście do nauki w liceum, czy niezdana matura albo przerwana szkoła zmusiły ich do ponownego zapisu do liceum – w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Krakowie znajdą wsparcie dydaktyczne i pomoc w nauce.

Szkoła dla pracujących

Cechą III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krakowie jest to, że bierze pod uwagę potrzebę uczniów. Czas dla wszystkich jest bardzo istotny, dlatego lekcje są tak organizowane, by ich termin był jak najkorzystniejszy. Zajęcia nie kolidują z życiem prywatnym i zawodowym. Terminy lekcji są tak ustalane, by można było jednocześnie się uczyć i pracować.

Zdana matura

Matura jest egzaminem, który jest w wielu przypadkach konieczny do zdobycia lepszej pracy. Obecnie średnie wykształcenie ma bardzo wielu ludzi, dlatego warto je zdobyć, żeby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Właśnie temu służy III Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – umożliwia ono zdobycie tak potrzebnego „papierka” w każdym wieku.

Wysoki poziom nauczania

Szkoła oferuje wsparcie doświadczonej kadry dydaktycznej, którą cechuje dobre podejście do uczniów. Wyrozumiałość i zaangażowanie nauczycieli odnoszą dobre skutki – wysokie wyniki egzaminu maturalnego. Wysoki poziom nauczania jest widoczny w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Krakowie, ponieważ nauka przebiega w małych grupach, dzięki czemu jest skuteczniejsza.
Wszelkie informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej szkoły, można również przeczytać o historii, misji i wizji placówki, co może pomóc dokonać wyboru.